Ny som chef: Grunderna och mer i hur du är en riktigt bra ledare

Gå från en något osäker, förvirrad nykomling till en självsäker, skicklig chef som bygger och leder effektiva team.

Vad du kommer att lära dig

 • En steg-för-steg guide till dina första 94 dagar som chef 
 •  Kommunicera direkt och tydligt  
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback  
 • Känna igen olika faser i en grupps utveckling  
 • Anpassa ditt beteende relaterat till utvecklingsfasen gruppen befinner sig i  
 • Förstå behovet av och kunna använda olika ledarstilar  
 • Sätta tydliga och effektiva riktlinjer för teamets beteende  
 • Särskilja mellan chefskap och ledarskap  
 • Förstå och hantera konflikter  
 • Klargöra förväntningar och fokusera teamets insatser  
 • Bekräfta kollegor på ett sätt som stödjer hälsosamma arbetsrelationer  
 • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap  
 • Arbeta med reflektion och lärande, individuellt och som team  
 • Motivera individer och team på ett produktivt sätt  
 • Bygga tillit och framgånsrika arbetsrelationer  
 • Lyckas i chefsrollen med dess unika krav och förväntningar  
 • Planera ditt teams verksamhet  
 • Coacha dina medarbetare till bättre prestationer, välmående och resultat  
 • Effektiv delegering av uppgifter

Kursbeskrivning

Lär dig de grundläggande koncepten, verktygen och färdigheterna som du behöver för att bli framgångsrik som chef. Lär dig hur du bygger och leder effektiva team genom både de enkla och de svåra tiderna.

Bygg en stark grund för ditt framgångsrika ledarskap med denna omfattande kurs

 • Få en riktigt bra start med en detaljerad guide till dina första 94 dagar som chef 
 •  Lär dig kommunicera tydligt och hur du arbetar med konstruktiv feedback   
 • Känn igen och använd kunskapen om gruppdynamik för bättre resultat   
 • Hantera konflikter och relationer på ett produktivt, energieffektivt sätt   
 • Bygg motiverade och självlärande team med hög tillit   
 • Lär dig hur du bäst hanterar kraven och förväntningarna i chefsrollen   
 • Lär dig praktiska färdigheter som verksamhetsplanering med ditt team, delegering och coaching

Tids- och energibesparande kunskap och färdigheter till ditt förfogande
 
Denna kurs bygger på mer än 25 års erfarenhet av att utbilda nya och erfarna chefer från alla hörn av världen.    

Framgångsrika chefer har alla investerat i sina ledarskapsfärdigheter. Dessa färdigheter är ofta det som avgör om du lyckas utmärkt eller misslyckas katastrofalt som chef.    

Innehåll och översikt    

Jag utformade den här kursen för att lätt kunna förstås och tillämpas av absoluta nybörjare. Kursen har över 35 nedladdningsbara resurser som du kan använda för framtida referens, inklusive guider, checklistor, illustrationer och skattningar.    

Den är komplett med lättsmälta teorier, modeller och praktiska exempel. Totalt 16 sektioner med över 120 lektioner fyllda med beprövade tips och tricks. Och det finns ett kortfattat prov i slutet av varje avsnitt som hjälper dig att ta till dig nyckelbegreppen.    

Du kommer efter den här kursen att ha en gedigen verktygslåda med färdigheter och kunskaper som du kan använda för att lyckas i din nya chefsroll.  Du kommer att kunna kommunicera tydligare, ge och ta emot konstruktiv feedback samt hantera konflikter. Du kommer att förstå gruppdynamik och kunna anpassa ditt ledarskap till teamets utvecklingsfas.    

Du kommer att undvika energiläckage genom att förtydliga förväntningar, riktlinjer för beteende och arbeta med värderingar. Du kommer att kunna motivera dig själv och andra, bygga tillitsfulla och effektiva relationer samtidigt som du hanterar utmaningarna relaterade till chefsrollen.    

Du kommer att kunna planera och utföra ditt eget och ditt teams arbete, både i den dagliga verksamheten och på längre sikt.

Kursinnehåll

Kursledare

Markus

Markus Amanto är en uppskattad författare, talar och utbildare. Han har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och Nordamerika i över 25 års tid.

Han böcker inkluderar “Ledarskapsskolan ­ - Vem är det som kör egentligen?” och ”Grunderna i gruppdynamik”.

Han har haft flera positioner som chef. När han arbetade som säljare byggde han en säljorganisation med 400 personer i de nordiska länderna.

Han startade sin egen konsultverksamet 1998 och har arbetat som certifierad handledare för UGL­kurser i flera års tid. Han är även certifierad i användningen av SDI (Strength Deployment Inventory). Han är även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har även deltagit i Anthony Robbins Mastery University.

Till kunderna hör bland annat Stockholms Universitet, Nasdaq, Kongsberg Automotive, KPMG, Pitney Bowes, Tetra Pak, AstraZeneca, Svenska kyrkan och ALMI.

Markus talar flytande Svenska, Engelska, Finska och Spanska. Han kan också kommuniera väl på Danska och Norska.

Kursavgift

Ny som chef

3700 SEK

Beställ nu

Starta din kurs nu

Din investering är tryggad av min 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, utan frågor. Jag vill att du ska vara 100% nöjd med din kurs.